ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

 

     ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

про надання послуг

Україна, м. Харків                                                     «01» січня 2018 р.

Фізична особа-підприємець Раюшкіна Надія Сергіївна, надалі іменований  «Виконавець», в особі Раюшкіної Надії Сергіївни, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою fl-club.com надалі – «Договір», на умовах, наведених нижче.

Договір оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

Моментом повного й беззаперечного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Замовником послуг. З моменту оплати послуг Замовник автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Представник може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

1.               ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Публічна оферта – пропозиція «Виконавця», викладена не веб-сайті: fl-club.com, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

1.1.2. Договір – договір про надання інформаційних послуг, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах публічної оферти в момент акцепту замовником її умов.

1.1.3. Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом оплати Замовникон послуг Виконавця.

1.1.4. Послуга – надання Виконавцем Замовнику послуг з контекстної реклами, викладання контекстної реклами, web-аналітики та основам інтернет-маркетингу, таргетованій рекламі, копірайтингу, як заробити в інтернет та інформаційно-консультацыйних послуг.

1.1.5. Заявка – звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, переписки через соціальні мережі, меседжери.

1.1.6. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою fl-club.com, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.1.7. Електронна пошта Виконавця – мережева служба, що дозволяє Виконавцю обмінюватися повідомленнями або документами без застосування паперових носіїв з Замовником, яка розміщена за адресою info@fl-club.com.

1.1.8. Сторінка в соціальних мережах – площадка, що дозволяє Виконавцю обмінюватися повідомленнями або документами без застосування паперових носіїв з Замовником, яка розміщена за адресою https://www.facebook.com/nlavretskaya

1.1.9. Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті fl-club.com, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За завданням Замовника Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги згідно пропозицій розміщених на сайті.

2.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

2.3. Виконавець надає послуги, використовуючи мережу Інтернет.

2.4. Не є послугами з контекстної реклами та інформаційно-консультаційними послугами, в розумінні цього Договору наступне:

— реклама акцій, заходів, днів відкритих дверей і т. д., які будуть проходити в неділю і такі святкові і передсвяткові дні як: 1-8 січня; понеділок після Великодня (як католицького, так і православного); 15 серпня; 1 листопада; 24-26, 31 грудня;

— проекти прямих конкурентів клієнтів (подібний проект в такому ж місті);

— все, що заборонено правилами Яндекс Директ та Google Adwords;

— проекти по «пікапу», вийти заміж за іноземця;

— бади, гомеопатія;

— сурогатне материнство, ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), переривання вагітності аналогічні питання;

— акції і товари, що пов’язані з деякими мультгероями (MonsterHigh, Спанч Боб, міньйони, людина-павук, покемони, аніме та інші);

— все що пов’язано з амулетами, талісманами, антихристиянська символікою, гороскопами, езотерикою, східними релігіями і єдиноборствами, йогою;

— HaIIoween (Хеловін)— акції, товари, розпродажі, знижки та вечірки, які пов’язані з цим святом;

— рок-проекти, рок-концерти;

—  робота по системі СРА;

— просування заборонених до реклами товарів.

2.5.          Місцем постачання послуг згідно п.186.3 ст.186 Податкового кодексу України вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

2.6.          Графік проведення рекламних кампаній згідно з цим Договором є наступним:

— з 8:00 понеділка до 14:00 суботи (за московським часом);

— всі рекламні кампанії (навіть ті, які працюють в автоматичному режимі) зупиняються: кожну неділю; в такі святкові і передсвяткові дні як: 1-8 січня; понеділок після Великодня (православного і католицького); 15 серпня;1 жовтня; 24-26, 31 грудня;

            кампанії не проводяться у час відпустки Виконавця (за умови попередження Замовника не пізніше ніж за 10 робочих днів).

3.               ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Обов’язки Замовника

3.1.1.   Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов’язання з надання передбачених цим Договором послуг.

3.1.2.   За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов’язків за цим Договором належним чином.

3.1.3. Надати для ділової переписки у вигляді електронного повідомлення, переписки через соціальні мережі, меседжери або для телефонного дзвінка, в рамках Договору, достовірну електронну адресу та номер телефону, які належить Замовнику та вказані при реєстрації.

3.1.4.   Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.

3.1.5.   Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

3.1.6. На вимогу Виконавця надати доступ до потрібних йому інформаційних ресурсів.

3.1.7. Не передавати авторські матеріали (відео, текст, презентаціі) Виконавця третім особам, не скачувати авторські матеріали Виконавця для зберігання та передачі третім особам. Дивитися авторські матеріали Виконавця тільки на закритій тренінговій платформі, яка знаходиться за адресою https://school.rayushkina.com

3.1.8. У випадку порушення пункту 3.1.7. данного договору, Виконавець має право звернутися до суду за стягненням моральної и матеріальної шкоди з Замовника

3.2. Права Замовника

3.2.1. Замовник має право замовляти послуги з врахуванням положень розділу 2 цього Договору.

3.2.2. Замовник має право за наявності конкретних питань (уточнюючі, деталізуючі) звернутися за гарантійною консультацією.

3.2.3. Замовник має право перевіряти хід і якість надання послуг, їх відповідність завданню Замовника без втручання в діяльність Виконавця.

3.2.4. Замовник має право відмовитися від цього Договору до моменту повного виконання Виконавцем узгоджених послуг за умови оплати Виконавцеві вартості фактично виконаних дій.

3.2.5. Замовник має право прийняти і сплатити

дії Виконавця з надання послуг достроково або продовжити співпрацю в наступному періоді (попередивши про це Виконавця за 10 робочих днів).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги з урахуванням положень чинного законодавства України та у відповідності до розділу 2 цього Договору.

4.1.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

4.1.3. Не змінювати вартість за послуги, що вже оплачені Виконавцем.

4.1.4. Направляти у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, телефоного дзвінка, переписки через соціальні мережі, меседжери інформацію про зміни до цього Договору не пізніше ніж за місяць до набрання ними чинності.

4.1.5. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовників щодо покращення та якості надання послуг.

4.1.6. Надавати Замовнику інформацію, необхідну для узгодження результатів робіт за цим Договором у формі заявок, які подаються Замовнику факсом, електронною поштою, у вигляді телефонного дзвінка, переписки в соціальних мережах, меседжерах.

4.1.7. Приступити до надання Послуги протягом 3-х робочих днів з моменту надходження коштів у розмірі, зазначеному у розділі 6 цього Договору.

4.1.8. Протягом 3-х робочих днів після закінчення звітного періоду подавати Замовнику Звіти по статистиці рекламної кампанії Замовника.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1.  Надавати Замовнику послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

4.2.2. Використовувати адресу електронної пошти, номер телефону, адресу переписки в соціальних мережах, меседжерах надані Замовником Виконавцю для направлення організаційних листів Замовнику.

4.2.3. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню послуг на час ліквідації таких причин.

4.2.4. Призупинити надання послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

4.2.5. Припинити надавати послуги автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду.

4.2.6. За письмовою згодою Замовника через електронні повідомлення, переписки в соціальних мережах, меседжерах розміщувати результати і показники ефективності рекламної кампанії в публічному портфоліо, із зазначенням посилання на проект Замовника.

4.2.7. Самостійно визначати склад персоналу, що забезпечує належне надання послуг, при необхідності залучати третіх осіб.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Замовник зобов’язується дотримувати сувору конфіденційність відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:

— внаслідок форс-мажорних обставин;

— внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

5.3. Виконавець може використовувати технічну, комерційну та іншу інформацію, отриману від Замовника лише з його письмової згоди.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. За надані послуги, Замовник зобов’язується заплатити суму вказану в Рахунку-фактурі, прийнятому до оплати.

Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати Виконавцю.

6.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок.

6.3. Заявлена вартість послуг є попередньою і може бути змінена в односторонньому порядку Виконавцем залежно від терміновості, складності, об’єму здійснюваних дій і можливостей Виконавця.

6.4. У разі неможливості виконання, що виникла через невиконання або неналежне виконання обов’язків Замовника, вказаних в п. 3.1 цього Договору, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

6.5. У випадках, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає Замовник відшкодовує Виконавцеві фактично понесені ним витрати.

6.6. При зміні термінів виконання роботи за ініціативою Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися згідно домовленості.

6.7. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

7.1. Якість наданих послуг є належною за умови дотримання Виконавцем всіх вимог, вказаних в завданні Замовника (у бланку заявки на надання послуг).

7.2. Замовник несе всі ризики некоректної і недостатньо докладної вказівки в завданні вимог, яким повинна задовольняти діяльність Виконавця, а також результати діяльності Виконавця з надання послуг. У разі відсутності в завданні таких вимог Замовник не має права пред’являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг або їх невідповідності побажанням Замовника.

7.3. Виконавець несе відповідальність за достовірність результатів своєї діяльності з надання послуг.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти.

8.2. Відзив оферти не припиняє дію укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 10 (десять) календарних днів з дати її отримання.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно матеріального і процесуального права України.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війна, епідемії, повстання, відключення електропостачання технічної площадки, відсутність інтернету, прийняття органами влади законних рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

11.2. При настанні та припиненні обставин непереборної сили, Сторона, для якої склалась неможливість виконання її зобов’язань за Договором, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про це іншу Сторону, зазначивши у повідомленні перелік обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, та орієнтоний строк їх дії. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана застосувати усіх можливих заходів для зменшення негативних наслідків таких обставин. Невиконання вимог цього пункту Договору звільняють Сторону від можливості посилання на обставини непереборної сили у випадку часткового чи повного невиконання умов цього Договору.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1. Замовник не має права уступати або будь-яким іншим чином передавати свої права за цим Договором третій особі без попередньої письмової згоди Виконавця.

12.2. Виконавець має право на свій розсуд, без згоди Замовника, поступитися або будь-яким іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, з попередженням Виконаця відповідним повідомленням протягом 10 (десяти) робочих днів, від дня такої поступки або іншої передачі.

12.3. Внесення змін (доповнень) у цей Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін (доповнень) у цей Договір здійснюється шляхом публікації інформації про це на Інтернет-ресурсі Виконавця за адресою:

fl-club.com.

12.4. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем  у цей Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їхньої публікації за адресою fl-club.com. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в цей Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому цим Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти, вказану в п. 1.1.7 Договору, у вигляді переписки через соціальні мережі, меседжери, з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в п. 1.1.7 Договору,  у вигляді переписки через соціальні мережі, меседжери та іншими способами, якщо обов’язковий спосіб для певних повідомлень особливо не обумовлений в Договорі.

15.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

15.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

15.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.5. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

о предоставлении услуг

Украина, г. Харьков                                                     «01» января 2018 г.

Физическое лицо-предприниматель Раюшкина Надежда Сергеевна, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице Раюшкиной Надежды Сергеевны, предлагает любому юридическому или физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить договор о предоставлении услуг, размещенный в сети Интернет по адресу fl-club.com в дальнейшем – «Договор», на условиях, приведенных ниже.

Договор оферты является публичным и, согласно ст. 633 Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех потребителей.

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты Заказчиком услуг. С момента оплаты услуг Заказчик автоматически принимает условия этого Договора, и данный Договор считается заключенным без подписания в каждом отдельном случае.

При необходимости, не вступая в противоречие с условиями оферты, Представитель может заключить документально оформленный Договор в форме письменного двухстороннего документа.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. С целью однозначной трактовки термины, приведенные ниже, используются в таком значении:

1.1.1. Публичная оферта – предложение «Исполнителя», изложена не веб-сайте: fl-club.com, адресованная неопределенному кругу физических лиц, заключить договор на определенных условиях.

1.1.2. Договор – договор об оказании информационных услуг, заключенный между Заказчиком и Исполнителем на условиях публичной оферты в момент акцепта заказчиком ее условий.

1.1.3. Акцепт – полное и безусловное, безоговорочное принятие Заказчиком условий публичной оферты. Акцепт осуществляется путем оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.

1.1.4. Услуга – предоставление Исполнителем Заказчику услуг по контекстной рекламе, обучению контекстной рекламе, web-аналитике и основам интернет-маркетинга, таргетированной рекламе, копирайтингу, как заработать в интернете и информационно-консультационных услуг.

1.1.5. Заявка – обращение Заказчика к Исполнителю, совершенное путем телефонного звонка, электронного сообщения, переписки через социальные сети, месседжеры.

1.1.6. Сайт Исполнителя – веб-страница в сети Интернет, по адресу fl-club.com, которая является официальным источником информирования Заказчика об Исполнителе и услуги, что им предоставляются.

1.1.7. Электронная почта Исполнителя – сетевая служба, которая позволяет Исполнителю обмениваться сообщениями или документами без применения бумажных носителей с Заказчиком, которая размещена по адресу info@fl-club.com.

1.1.8. Страница в социальных сетях – площадка, позволяющая Исполнителю обмениваться сообщениями или документами без применения бумажных носителей с Заказчиком, которая размещена по адресу https://www.facebook.com/nlavretskaya.

1.1.9. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Стороны.

1.2. В Договоре могут быть использованы термины не определенные в п.1.1 Договора. В таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия единого толкования термина в тексте Договора следует пользоваться толкованием термина, который определяется: в первую очередь – законодательством Украины, во вторую очередь – на сайте – fl-club.com, потом обще принятым толкованием, что сложилось.

2.               ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По заданию Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги согласно предложений размещенных на сайте.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

2.3. Исполнитель оказывает услуги, используя сеть Интернет.

2.4. Не являются услугами по контекстной рекламе и информационно-консультационными услугами, в понимании этого Договора следующее:

— реклама акций, мероприятий, дней открытых дверей и т. д., которые будут проходить в воскресенье и праздничные и предпраздничные дни: 1-8 января; понедельник после Пасхи (как католической, так и православной); 15 августа; 1 ноября; 24-26, 31 декабря;

— проекты прямых конкурентов клиентов (подобный проект в таком же городе);

— все, что запрещено правилами рекламных систем Яндекс Директ и Google Adwords;

— проекты по «пикапу», выйти замуж за иностранца;

— бады, гомеопатия;

— суррогатное материнство, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), прерывания беременности аналогичные вопросы;

— акции и товары, связанные с некоторыми мультгероями (MonsterHigh, Спанч Боб, миньоны, человек-паук, покемоны, аниме и прочие);

— все что связано с амулетами, талисманами, антихристианская символикой, гороскопами, эзотерикой, восточными религиями и единоборствами, йогой;

— HaIIoween (Хэллоуин)— акции, товары, распродажи, скидки и вечеринки, которые связаны с этим праздником;

— рок-проекты, рок-концерты;

— работа по системе СРА;

— продвижение запрещенных к рекламе товаров.

2.5. Местом поставки услуг согласно п.186.3 ст.186 Налогового кодекса Украины считается место, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования или – в случае отсутствия такого места – место постоянного или преимущественного его проживания.

2.6. График проведения рекламных  кампаний и обучения в соответствии с этим Договором является следующим:

— с 8:00 понедельника до 14:00 субботы (по московскому времени);

— все рекламные кампании или обучение (даже те, которые работают в автоматическом режиме) останавливаются: каждое воскресенье; в такие праздничные и предпраздничные дни: 1-8 января; понедельник после Пасхи (православной и католической); 15 августа;1 октября; 24-26, 31 декабря;

— кампании и обучение не проводятся во время отпуска Исполнителя (при условии уведомления Заказчика не позднее чем за 10 рабочих дней).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обязанности Заказчика

3.1.1. Предоставить Исполнителю по его требованию всю информацию, которая нужна ему для надлежащего исполнения обязательства по оказанию предусмотренных этим Договором услуг.

3.1.2. При необходимости обеспечить Исполнителя всем необходимым для выполнения своих обязанностей по этому Договору надлежащим образом.

3.1.3. Предоставить для деловой переписки в виде електронного сообщения, переписки через социальные сети, месседжеры или для телефонного звонка, в рамках Договора, действительный электронный адрес, номер телефона, которые принадлежат Заказчику и указаны при регистрации.

3.1.4. Принимать от Исполнителя услуги, которые предоставляются им по этому Договору.

3.1.5. Оплачивать предоставленные Исполнителем услуги на условиях и в порядке, определенном этим Договором.

3.1.6. По требованию Исполнителя предоставить доступ к нужным ему информационным ресурсам.

3.1.7. Не передавать авторские материалы (видео, текст, презентации) Исполнителя третьим лицам, не скачивать их для хранения и передачи третьим лицам, не копировать авторские материалы Исполнителя. Просматривать все авторские материалы Исполнителя только на закрытой тренинговой платформе, расположенной по адресу https://school.rayushkina.com

3.1.8. В случае нарушения пункта 3.1.7 Исполнитель имеет право обратиться в суд для взыскания моральной и материальной компенсации с Заказчика

3.2. Права Заказчика

3.2.1. Заказчик имеет право заказывать услуги с учетом положений раздела 2 этого Договора.

3.2.2. Заказчик вправе при наличии конкретных вопросов (уточняющие, детализирующие) обратиться за гарантийной консультацией.

3.2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания услуг, их соответствие заданию Заказчика без вмешательства в деятельность Исполнителя.

3.2.4. Заказчик имеет право отказаться от этого Договора до момента полного выполнения Исполнителем согласованных услуг при условии оплаты Исполнителю стоимости фактически выполненных действий.

3.2.5. Заказчик имеет право принять и оплатить действия Исполнителя по оказанию услуг досрочно или же продолжить сотрудничество в следующем периоде (предупредив об этом Исполнителя за 10 рабочих дней).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Предоставлять Заказчику услуги с учетом положений действующего законодательства Украины и в соответствии с разделом 2 этого Договора.

4.1.2. Обеспечивать Заказчику возможность получения информации по вопросам предоставления услуг.

4.1.3. Не изменять стоимость услуг, которые уже оплачены Исполнителем.

4.1.4. Направлять в виде организационных писем на адрес электронной почты Заказчика, телефонного звонка, переписки в социальных сетях, месседжерах информацию об изменениях к этому Договору не позднее чем за месяц до вступления их в силу.

4.1.5. Принимать к рассмотрению все рационализаторские предложения Заказчиков по улучшению качества предоставления услуг.

4.1.6. Предоставлять Заказчику информацию, необходимую для согласования результатов работ по этому Договору в форме заявок, которые подаются Заказчику по факсу, электронной почте, в виде телефонного звонка, переписок в социальных сетях, месседжерах.

4.1.7. Приступить к оказанию Услуги в течение 3-х рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере, указанном в разделе 6 этого Договора.

4.1.8. В течение 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода предоставлять Заказчику Отчеты по статистике рекламной кампании Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Предоставлять Заказчику услуги с учетом положений действующего законодательства Украины.

4.2.2. Использовать адрес электронной почты, номер телефона, адрес переписки в социальных сетях, месседжерах, предоставленные Заказчиком Исполнителю для направления организационных писем Заказчику.

4.2.3. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг из-за технических или других причин, которые мешают предоставлению услуг на время ликвидации таких причин.

4.2.4. Приостановить оказание услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком взятых на себя обязанностей и/или гарантий, определенных данным Договором.

4.2.5. Прекратить предоставлять услуги автоматически после окончания оплаченного Заказчиком периода.

4.2.6. По письменному согласию Заказчика через электронные сообщения, переписки через социальные сети, месседжеры размещать результаты и показатели эффективности рекламной кампании в публичном портфолио, с указанием ссылки на проект Заказчика.

4.2.7. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее оказание услуг, при необходимости привлекать третьих лиц.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Заказчик обязуется соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всей технической, коммерческой и другой информации, полученной от Исполнителя, и принимать все разумные меры для предупреждения несанкционированного использования или раскрытия такой информации в соответствии этого Договора.

5.2. Стороны не несут ответственности за нарушение конфиденциальности, которое произошло:

— вследствие форс-мажорных обстоятельств;

— вследствие нарушения конфиденциальности по требованию государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Исполнитель может использовать техническую, коммерческую и другую информацию, полученную от Заказчика только с его письменного согласия.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. За оказанные услуги Заказчик обязуется заплатить сумму указанную в Счете-фактуре, принятом к оплате.

Услуги предоставляются при условии внесения оплаты в 100% размере по факту поступления оплаты Исполнителю.

6.2. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.3. Заявленная стоимость услуг является предварительной и может быть изменена в одностороннем порядке Исполнителем в зависимости от срочности, сложности, объема осуществляемых действий и возможностей Исполнителя.

6.4. В случае невозможности исполнения, возникшей из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Заказчика, указанных в п. 3.1 этого Договора, услуги подлежат оплате в полном объеме.

6.5. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6.6. При изменении сроков выполнения работы по инициативе Сторон конечная стоимость результата работы может изменяться согласно договоренности.

6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

7. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. Качество оказанных услуг является надлежащим при условии соблюдения Исполнителем всех требований, указанных в задании Заказчика (в бланке заявки на оказание услуг).

7.2. Заказчик несет все риски некорректного и недостаточно подробного указания в задании требований, которым должна удовлетворять деятельность Исполнителя, а также результаты деятельности Исполнителя по оказанию услуг. В случае отсутствия в задании таких требований Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требований относительно ненадлежащего качества оказанных услуг либо их несоответствия пожеланиям Заказчика.

7.3. Исполнитель несет ответственность за достоверность результатов своей деятельности по предоставлению услуг.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОРА

8.1. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий Договор между Заказчиком и Исполнителем, и эти изменения начинают действовать одновременно с внесением изменений в оферте.

8.2. Отзыв оферты не прекращает действие заключенного и действующего Договора между Заказчиком и Исполнителем.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком – оплата Услуг по Договору способом и в порядке, определенном Договором.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны отвечают за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий этого Договора в порядке, предусмотренном этим Договором и действующим законодательством Украины.

10.2. В случае возникновения споров, связанных с выполнением Сторонами этого Договора, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из этого Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке согласно материального и процессуального права Украины.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, в частности, стихийных бедствий и катаклизмов, войны, эпидемии, восстания, отключения электроснабжения технической площадки, отсутствия интернета, принятия органами власти законных решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств по этому Договору (Форс-мажор), Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по этому Договору.

11.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить об этом другую Сторону, указав в сообщении перечень обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по этому Договору, и ориентированный срок их действия. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана применить все возможные меры для уменьшения негативных последствий таких обстоятельств. Невыполнение требований этого пункта Договора освобождают Сторону от возможности ссылки на обстоятельства непреодолимой силы в случае частичного или полного невыполнения условий этого Договора.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Заказчик не имеет права уступать или иным образом передавать свои права по этому Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Исполнителя.

12.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению, без согласия Заказчика, уступить или иным образом передать свои права по этому Договору третьим лицам, с предупреждением Исполнителя соответствующим уведомлением в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня такой уступки или иной передачи.

12.3. Внесение изменений (дополнений) в этот Договор, изменение порядка, объема и условий оказания услуг, производится Исполнителем в одностороннем порядке. Сообщение о внесении изменений (дополнений) в этот Договор осуществляется путем публикации информации об этом на Интернет-ресурсе Исполнителя по адресу: fl-club.com_.

12.4. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в этот Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Заказчика с момента их публикации по адресу fl-club.com. В случае несогласия Заказчика с изменениями, внесенными в этот Договор, Заказчик имеет право расторгнуть его в порядке, установленном этим Договором. Все приложения, изменения и дополнения к этому Договору являются его неотъемлемой частью.

15. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые уведомления по Договору могут направляться Заказчиком Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в п. 1.1.7 Договора, в виде переписки через социальные сети, месседжеры, с адреса, указанного Заказчиком при регистрации, Исполнителем Заказчику на адрес, указанный Заказчиком при регистрации с адреса, указанного в п. 1.1.7 Договора, в виде переписки через социальные сети, месседжеры и другими способами, если обязательный способ для определенных сообщений особо не оговорен в Договоре.

15.2. Возможная недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора или отдельных его частей, которые остаются в силе.

15.3. Право Заказчика и Исполнителя в любое время заключить Договор об оказании услуг в форме отдельного письменного двухстороннего документа не является нарушением условий данного Договора.

15.4. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

15.5. Заказчик предоставляет согласие Исполнителю на обработку и использование персональных данных, которые возможно станут ему известны при исполнении условий Договора согласно Закону Украины «О защите персональных данных».

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН/МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Виконавець / Исполнитель 

Фізична особа-підприємець

Раюшкіна Надія Сергіївна

ЕДРПОУ 3234310403

61112, Харківська обл.,

м. Харків,

пр. Ювілейний б.82, кв. 67

Р/р 26007052203907

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

Физическое лицо-предприниматель

Раюшкина Надежда Сергеевна

ЕГРПОУ 3234310403

61112, Харьковская обл.,

г. Харьков,

пр. Юбилейный д.28, кв. 67

Р/с 26007052203907

в ОАО КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

Замовник / Заказчик